Mardin Diplomasi Akademisi

Küreselleşme ve dijital çağ ile sınırların ortadan kalktığı, dünyanın yeniden yorumlanmaya ihtiyaç duyulduğu bu süreçte, yeni perspektifler ile küresel diplomasiyi anlayan, yeniden yorumlayan ve yeni çözümleler ortaya koyan genç nesillerin yetiştirilmesi Mardin Diplomasi Akademisi'nin en büyük hedefidir.

206+

Toplam Makale Yazımı

72+

Akademik Okuma Metni

32+

Kitap Tahlili

253+

Harita Çalışması

Bölge Çalışmaları

Avrupa, Balkan, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Asya gibi birçok bölgenin siyasi, iktisadi, beşerî, tarihi, kültürel ve sosyolojik bakımından incelenmesini amaç edinen disiplinler arası alandır.

Kültürel Tarih

Bölge okumaları yapılırken, milletlerin maddi ve manevi öğelerini barındıran, dili, dini, gelenek-görenekleri, müzik mirası ve giyim tarzları vb. dinamikler toplumları daha iyi anlamamıza olanak sağlamaktadır.

İnsani Diplomasi

Sivil aktörlerin başat rol oynadığı çatışma ortamlarında insan olmaktan doğan hakların ihlal edilmesini önlemek, temel insani prensipleri ve insani alanı koruyan önlemleri içeren bir diplomasidir.

Akademik Çalışmalar

Akademik yayınlar, araştırma projeleri ve bilimsel etkinlikler ve sunuş teknikleri başlıca çıktılardır.

Mardin Diplomasi Akademisini Neden Tercih Etmeliyim ?

Akademik Metin Okumaları

Online Dil Kursları

Yurt İçi ve Yurt Dışı Saha Çalışmaları

Sertifikalı Programlar

Konferanslar /Paneller /Söyleşiler

image

Genel Faaliyetler

image

Sıkça Sorulan Sorular

image

Programa, başvuru ilanında belirtilen konulara ilgi duyan, yoğun ve sürekli okumayı ve yazmayı seven; lise düzeyinde 10-11. sınıf öğrencileri, üniversite öğrencileri ve üniversite mezunları başvuru yapabilir.

image

Çalışmalar yüz yüze ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

image

Diplomasi akademisinde imkanlar herkes için geçerli olup başarılı katılımcılar, ilgili kurumlara staj yapmaları için tavsiye mektubu ve başarı belgesi ile yönlendirilecektir.

image

Program dahilinde başarılı olan katılımcılar ile hem yurt içi hem de yurt dışı saha çalışmaları yapılmaktadır.  Yapılan saha çalışmaları programın bir çıktısı olarak rapor haline getirilmektedir.