Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Doç. Dr. Yasin Atlıoğlu “2022 Seçimleri Öncesinde Lübnan Seçimleri” adlı söyleşisinde Lübnan seçimleri ve siyasi yapısı üzerine dair çalışmalarını aktardı.