THE STRATEGIC MOVE OF RUSSIA IN THE PUTIN ERA: THE PROBLEM OF CRIMEA AND ITS EFFECT ON BLACK SEA SECURITY

HALİL İBRAHİM KURAL[1]

ÖZET

Putin döneminde adeta politik bir sıçrama yaşayan Rusya Federasyonu, halefi olduğu Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin gücüne erişerek yıkılış sonrasındaki yönetimsel boşluğu kapatmayı hedeflemiş olup bu amaçla başta Sovyet cumhuriyetlerini fakat özel olarak Ukrayna’yı yakın markaja almıştır. Batı ile Rusya arasında denge politikası yürütme temelli bir diplomatik görüşe sahip Ukrayna ise bu siyasetini Kırım’ın

Devamı —> https://l24.im/9mbn