Çatışmalar, şiddetinin yoğunluğuna göre farklılık göstermektedir. Dünya’da herhangi
bir çatışma bölgesi incelendiğinde sahada devletler, toplumlar ve STK’lar görülmektedir. Son
dönemde çatışma bölgelerinde STK’ların çatışmanın çözülmesine katkısı açıkça görülmeye
başlanmıştır. Karar alma mekanizmalarında doğrudan etkisi görülmese de dolaylı yoldan
katkısı açıkça görülmektedir. Herhangi bir STK koruma, izleme, savunma, kolaylaştırıcılık,
sosyalleşme ve hizmet sağlama fonksiyonlarında kapasitelerini arttırmaları doğrultusunda
bölgede barışa giden yolda önemli bir aktör haline gelmektedir. Batı Merkezli sivil toplum
kuruluşlarının kapasiteleri diğer bölgelere göre daha iyi bir düzeydedir. Bu düzey
tartışılacaktır. Bu çalışma STK’ların işlevlerini teorik olarak analiz edecek ve batılı sivil
toplum kuruluşlarının, batı dışı dünyadaki çatışmalara katkısını ve kapasitesini tartışmaya
çalışacaktır.

Devamı —> https://l24.im/4hzXw1V