Devletler itibarlarını artırmak amacıyla kamu diplomasisinin bir alt başlığı
olan kültürel diplomasiden yararlanır. Kültür, birçok parçasıyla diplomatik
süreçlerde aktif rol oynar. Bünyesinde barındırdığı etno-dini gruplarla karakteristik
bir kültüre sahip olan Mardin’in, diplomasinin amaç edindiği “diğer grup ve
topluluklara karşı barışçıl yöntemler ışığında etkileşim halinde olmak” kaidesinin;
kültür anlayışına yerleştirdiği tespit edilmiştir. Tarih boyunca farklı etno-dini
gruplara mekân olma özelliği taşıyan Mardin, çok dinli ve çok dilli kültürü ile
dünyada benzerine az rastlanılan bir şehir olarak karşımıza çıkmaktadır.
Farklılıklar ve makalemizde kullanacağımız “ebruli kültür” ile tanınan Mardin’in
kültürel diplomasi açısından örnekliği üzerinde durulacaktır.
Bu çalışma, farklılığı zenginlik olarak tanıyan Mardin halkının kültürel
değerlerinden çok diplomatik süreçlerde kullanılması tavsiye edilen yöntemler ve bu
yöntemlerin Mardin örnekliğinde nasıl korunduğuna değinilmiştir. Çalışmanın
sorunsalı ise karakteristik ve mimari kültürleriyle Mardin’e benzeyen şehirlerde
Mardin’in aksine farklılıklara karşı gösterilen olumsuz diplomatik tavır ve
sebepleridir.

Devamı —> bit.ly/3YA7eNX