ÖZET

2008 ekonomik krizin ortaya çıkış sebeplerinden biri 2000’li yıllardan sonra yürürlüğe giren faiz uygulamaları, Mortgage alanındaki iniş çıkışlar, risk denetimi ve şeffaflıkta oluşan sekteler, gayrimenkullerin ve türev ürünlerin artması neticesinde ekonomik yapının daha riskli bir hal almasıdır. Bu istikrarsız ve güvensiz büyüme ortamında konut türev ürünlerin meydana getirdiği şişme, ekonomilerin domino etkisi ile mali yük ortamı meydana gelişi bu durumun gerçek piyasaya yansıması kaçınılmaz olmuştur.

Devamı —> https://docs.google.com/document/d/1UmEHWIU1Ka3GWMEu9d7pFkFOcVYO7QNF/edit?usp=sharing&ouid=115794257091309474573&rtpof=true&sd=true