Kitabın yazarı Hayreddin Nedim Göçen (Hayreddin Bey veya Leskovikli Hayreddin olarak da tanınır.), Osmanlı Devleti ile Avrupalı devletlerin son dönem siyasi ilişkilerine ışık tutan bu kitabı yazmıştır. Osmanlı mültezimlerinden Mahmud Nedim Bey’in oğlu olan Hayreddin Bey, 1867 yılının Ocak ayında Yanya ilinin Leskovik kasabasında dünyaya gelmiştir. Hayreddin Nedim Bey kaleme aldığı bu eserinde gerileme ve çöküş döneminde olan Osmanlı ile Avrupa Devletlerinin XIX. yüzyılda karşı karşıya kaldıkları mühim hadiseleri vesikaları, tercümeleri ve hatıratları kullanarak dönemine ve gelecek nesile aktarımını amaçlamıştır. Özellikle Sultan Abdülmecid ve Abdülaziz dönemlerini harici ve dahili meseleleriyle ele almış olup bahsi geçen meseleleri objektif şekilde yorumlayarak tarafsız ve yegane amacı bilgi vermek olan bu kitabı kaleme almıştır.

Okumak için: bit.ly/3KafsWo