Gelişen dünyada enerjinin kullanım alanı her geçen gün artmaktadır. Buna bağlı olarak birçok ülkede enerji ihtiyacı da artış göstermektedir. Bu çalışmada ilk olarak enerjiden, enerjinin öneminden, enerji güvenliğinden ve enerji güvenliği kavramının tarihsel sürecinden bahsedilmiştir. Daha sonra dünya ekonomisinde ikinci sırada yer alan AB’nin enerji kaynaklarına ve politikalarına değinilmiştir. Ardından enerji zengini Rusya’nın kaynakları ve politikaları ele alınmış, bu çerçevede yakın tarihte cereyan eden Rusya-Ukrayna krizi ve bu krizin enerjiye yansımalarına yer verilmiştir. Krizin ardından Rusya-Batı ilişkilerinin kötüye gitmesine bağlı olarak AB’nin yeni alternatifleri ve bu alternatiflerinde Türkiye’nin rolüne değinilerek sonuca ulaşılmıştır.

Okumak için: bit.ly/3mfpeie