Salgın hastalıklar tarih boyunca toplumları olumsuz etkilemiş ve milyonlarca insan
salgın hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Hiç şüphesiz son yüzyılda dünyayı etkisi
altına en önemli salgın hastalık COVID-19 olmuş ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından dünya
genelinde pandemi olarak değerlendirilmiştir. Devletler de pandeminin vatandaşlara
getirdiği zararları gidermek adına çeşitli önlemler ve politikalar geliştirmiştir. Bu çerçevede,
çalışmada Avrupa’da COVID-19 politikaları, İngiltere örneği üzerinde durularak, alınan
önlem ve uygulanan politikaların neler olduğu ve salgın sürecinin nasıl işlediği literatürde
var olan kaynaklar taranarak hazırlanmıştır.

Devamını okumak için: bit.ly/englandcovid