Yüzyıllar boyunca Balkanlarda gerçekleşen siyasi, askeri, ekonomik, kültürel gibi köklü değişimler Balkan coğrafyasının sürekli zor zamanlar geçirmesine neden olmuştur. Tarih boyunca yapılan savaşlar, kurulan rejimler ve oluşturulan yeni toplumsal yapılar Balkanlarda verilen din eğitimini de büyük ölçüde etkilemiştir. Bu çerçevede çalışmada, Balkanlarda din eğitimi, Arnavutluk ve Bosna-Hersek örnekleri üzerinde durularak, literatürde var olan kaynaklar göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

Okumak için: