Sovyetlerin dağılmasıyla bağımsızlıklarını ilan eden ülkelerdeki otorite boşluğu NATO ve
Batı tarafından doldurulmaya çalışılmıştır. Bunun sonucunda Renkli Devrimler adı verilen bir
dizi olaylar vuku bulmuştur. Adlarından da anlaşılacağı üzere normal devrimlerden belli başlı
farklılıkları olan bu devrimler genel manada mevcut hükümetlerin devrilerek yerlerine daha
Batı yanlısı yöneticilerin gelmesi olarak tanımlanabilmektedir. Bu makalede, gerçekleşen bu
devrimlerin belki de en çok yankı uyandıranı, yani Turuncu Devrim ele alınacaktır. Turuncu
Devrim’in aktörleri, aktörlerin temsil ettikleri değerler, destek buldukları taban ayrıca dış
faktörlerin de ne gibi çıkar çatışması yaşadıkları incelenecektir. Devamında Turuncu Devrim
öncesi ve sonrası Ukrayna’daki değişimlere bakılıp günümüze kadar olan sürece
değinilecektir.

Devamı için: https://drive.google.com/file/d/1BQkbkRciSoJOYQO2t-EwCcT_Y7cFsJGS/view