Federal Almanya Cumhuriyeti her dönemde Doğu ve Batı ile Orta Avrupa arasında
köprü konumunda olmuştur. Avrupa’nın kendisini ortaya çıkarmasını sağlamış ve Avrupa
ülkelerinin bir arada toplanmasında etkili olmuştur. Avrupa’yı hem ekonomik hem de siyasi
olarak biçimlendiren güçlü bir ulustur. AB yapısında, ekonomik, askeri ve siyasi olarak diğer
üye devletlerden daha güçlü bir devlettir. Böylece her alanda söz sahibi olabilen ve ekonomik
ideolojisini, kurumsal biçimlerini, makroekonomik yapısını kullanarak AB kurumsal
düzeyinde politikalar üretebilme yeteneğine sahip bir devlet olmuştur. Almanya Fedaral
Cumhuriyeti güçlü devlet birikimlerini AB gelişimi açısından doğru şekilde kullanan ülke
konumunda yer almaktadır. İki ülke ilişkilerindeki en önemli faktör, milyonlarca Türk asıllı
vatandaşımızın Almanya’ya ve yaklaşık yüz bin Alman asıllı insanın Türkiye’de ikamet etmiş
olmasıdır. Almanya ile Türkiye ilişkilerinin tarihsel boyutu ülkeler arasını iletişimin salt

AB’ye üyelik süreci ile değerlendirilemez. Bu makalede de daha çok siyasî açıdan Almanya-
Türkiye ilişkileri, AB’ye üyelik sürecimizde Almanya’nın politik konumu ele alınmıştır.

Okumak İçin : https://drive.google.com/file/d/11pyJ2s9RLb_H9L7_jELng98CWJFqFPus/view?usp=sharing