Batı da ilgi çeken konulardan biri olan oryantalizm geçmişte olduğu gibi günümüzde de oldukça rağbet görmüştür ve görüyor. Batı ve Avrupa haçlı seferleri ile İslam’ı ve İslam dünyasına inerek daha çok tanımıştır ve İslam’ın üstünlüğünü kabul etmişlerdir. Ve bu güzel memleketin örfüne, âdetine, dinine ve birçok farklı şey hakkında bilgi toplayarak ülkelerine dönmüşlerdir. İslam dünyasından edindikleri bilgilerin üzerine ekleme yaparak kendilerini bu alanda uzmanlaştırmak için çabalamışlardır. Sağlam kaynakları okuyup anlayabilmek için bölgenin dilini öğrenirler. Bu bilgileri daha sonra merek edecek olanlar için düzenleyerek eğitimlerini vermeye başlamışlardır. Kur’an ve Hz. Muhammed’e karşı olan bakış açıları bazı araştırmacılar tarafından olumlu iken bazıları için olumsuz olmuştur. Hz. Muhammed’e olumlu bakanlar beşeriyet yönlerini ele almışlardır. Olumsuz bakanlar da beşeriyet yönünden kaynaklan o zamanların yaşam koşullarınca doğru karşılanan halleri eleştirmişlerdir.

Devamı için: https://docs.google.com/document/d/1BpS-VM10zFLkZY0WoPvoeAPpylVjcwF-/edit?usp=sharing&ouid=115794257091309474573&rtpof=true&sd=true