Karadağ (Montenegro; Republika Crna Gora), Balkanlar’ın batı orta kesiminde yer alan; Güneybatısında Adriyatik Denizi ve Hırvatistan’ın, kuzeybatısında Bosna Hersek’in, kuzeydoğusunda Sırbistan’ın, doğusunda Kosova’nın ve güneydoğusunda ise Arnavutluk’un bulunduğu bir Balkan ülkesidir (Britannica, 2022). 

Kolektif yapısı, sınır ülkelerle olan diplomatik ilişkileri ve tarihten gelen Osmanlı etkisi; ülkenin tarihsel sürecinin şekillenmesinde önemli rol oynamıştır. Özellikle Osmanlı Devleti’nin tam hâkimiyet sağlayamadığı bölge, sonraki yıllarda Türkiye gündeminde önemli bir yer tutmuş ve 3 Haziran 2006 yılında bağımsızlığını kazanan Karadağ’ın bağımsızlığı tanıyan ilk ülke Türkiye olmuştur (12 Haziran 2006). Bu gelişme sonrasındaysa Karadağ-Türkiye arasındaki ilişkiler gelişmeye başlamış, yeni diplomatik ilişkilere de zemin hazırlamıştır (TUİC Akademi, 2022).

Çalışmanın içeriğinde Karadağ ülke profili, ülkenin bağımsızlık süreci ve bu süreç içerisinde Osmanlı ve Türkiye’yle izlediği diplomatik ve ekonomik ilişkiler tarihsel sıralamayla yer almaktadır. Karadağ ile Türkiye arasındaki diplomatik ve ekonomik atılımların tarihsel gelişimi aynı zamanda siyasi, diplomatik ilişkilerin kurulmasına yönelik atılan adımların da tarihsel gelişimidir. Karadağ ülkesine baktığımızda Osmanlı dönemi ve sonrası için her zaman önemli bir ülke olmuştur. Osmanlı dönemi ve Karadağ’ın bağımsızlık sürecine kadarki süreçte aslında köklü bir geçmişlerinin olması her iki ülkenin de diplomatik ilişkileri etkilemiştir. 


Devamı için: https://docs.google.com/document/d/1sUtwpP0RmfxDqz17bj2W6EzPUVFXkKMr/edit?usp=sharing&ouid=115794257091309474573&rtpof=true&sd=true