Suriyeliler yaşadıkları ekonomik ve siyasi sorunlar nedeniyle başka ülkelere göç etmek zorunda
kalmış; Almanya ve Türkiye, Dünya’da en fazla göçmene ev sahipliği yapan ülkelerdendir.
Türkiye ise en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olmuştur. Bunun temel nedeni,
Türkiye’nin en uzun ortak sınırını Suriye ile paylaşmasıdır. Bu bağlamda Almanya ve
Türkiye’nin göçmenlere yönelik farklı yaklaşımları, başlangıçta Almanya ve Türkiye arasındaki
ilişkileri olumsuz etkilemiştir. Daha sonra taraflar arasında bir anlaşmaya varılmış ve ikili
işbirliği kurulmuştur. Bu işbirlikleri çerçevesinde barınma, sağlık, istihdam, beslenme, eğitim
ve sosyal uyum gibi konulara odaklanılmış, Türkiye ve Almanya’da yürütülen uygulamalarda
benzer ve farklı yönler değerlendirilmiştir. Bu çalışmada, Almanya ve Türkiye’nin izlediği göç
politikalarının seyri Suriyeli göçmenler bağlamında incelenmektedir.

Devamı için : https://drive.google.com/file/d/1VNZLu1I3UDAZZbnihCR_ufo2aAJcT4Xo/view?usp=sharing