Enerji altyapı ağı çok dar olan ve dış pazarda enerji tedarikine büyük ölçüde ihtiyaç
duyan Balkan ülkeleri hem kendi enerji ihtiyaçlarını hem de üzerinde bulundukları Avrupa
kıtasının enerji ihtiyacını karşılama ve dağıtımına katkı açısından jeopolitik olarak transit bir
bölge konumundadır. Bu jeopolitik konumun doğru şekilde kullanılabilmesiyle ithalatta
önemli zarardan karlar elde edilebilir ancak burada önemli olan dış ticarette söz konusu
başarıyı herhangi bir ülkeye bağımlı olmadan yapabilmektir. Avrupa kıtası büyük tekelde Rus
gazı ve petrolüne ihtiyaç duymaktadır. Aynı zamanda Rusya sahip olduğu enerjiyi Avrupa’ya
ve Amerika’ya ulaştıracak boru hatlarına ihtiyaç duymaktadır. Bu kavşak noktasında bulunan
Balkan ülkeleriyle çoğunluğunda Rusya’nın bulunduğu kimi zaman da Ortadoğu- hazar
bölgesinden ülkeler ile birçok proje tasarlanmış ve antlaşmalar imzalanmıştır. Çalışmanın asıl
amacı enerjinin Dünya’ya söz sahipliği yapmadaki önemini ve dışa bağımlılığın getireceği
kesin olan yıkımları aktarabilmektir. Çalışmada öncelikle Balkan coğrafyası ve enerji
hakkındaki soru işaretleri giderilecek daha sonra ülkeler özelinde, Dünya ülkelerini kapsayan
enerji hattı projeleri üzerinde durulacaktır. Çalışma, literatürde geniş kapsamlı kaynak
taramaları yapılarak derleme olarak hazırlanmıştır.

Devamı İçin: https://drive.google.com/file/d/1UMlEg5TdcXrFTLfF3wkFaPd97tBMYs_F/view?usp=sharing