Ortadoğu bulunduğu önemli coğrafi konumundan dolayı büyük güçlerin hâkim olmak
için sürekli mücadelelerin verildiği bölge olmaktan kurtulamamıştır. Mücadeleler sonucunda
bölgeye hâkim olan devletlerin otoriter rejimlerine maruz kalmış demokrasinin gelişimi için
uygun ortam sağlanamamıştır. Bu çalışmadaki amaç demokrasinin Ortadoğu bölgesinde
gelişim gösterememesinin nedenlerini açıklamak. Öncelikle başta demokrasinin tarihsel süreci
daha sonra da demokrasi kavramını inceleyerek Ortadoğu bölgesinin siyasal, kültürel ve
ekonomik sebepleri ile demokratikleşmenin önünde olan nedenler açıklanmaya çalışılmıştır.

Devamı için: https://drive.google.com/file/d/1ymJSCRuPItRDPtq0uIsA6axqaDk9kiUo/view?usp=sharing