Avrupa Birliği, küreselleşen günümüz dünyasında önemli bir yere sahiptir. Ülkelerin
Avrupa Birliği’ne katılma hakkının olduğu gibi birlikten ayrılma hakları da mevcuttur. Bu
ayrılma hakları Lizbon Antlaşması öncesi ve sonrası şeklinde iki dönem olarak
incelenmektedir. Lizbon Antlaşması’ndan önce Avrupa Birliği’nden bir ülke eğer ayrılması
gerekiyorsa Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi doğrultusunda hareket etmekteydi.
Günümüzde ise Avrupa Birliği hukukunda ayrılmaya dair bir hüküm bulunmaktadır. Birleşik
Krallığın ayrılması da bu şekilde olmuştur. Bu çalışmada makale, tez ve haberlerden yola
çıkılarak Avrupa Birliği’nden ayrılan ülkelerin nasıl ayrıldıklarına, Brexit sürecine ve bu
sürecin hem siyasi hem de ekonomik etkilerine yer verilmiştir. Ayrıca Avrupa Birliği ve
Avrupa Birliğinden ayrılmak isteyen bir ülkenin hukuki süreci de ele alınarak bir derleme
makalesi oluşturulmuştur.

Devamı için: https://drive.google.com/file/d/1mLkcfcZYp6TKT226FAHF98FaTkctVZwn/view