Bu makalede,  son yıllarda büyüme hızıyla dünyanın süper güçleri arasına giren Çin’in, 20. yüzyılın ilk yarısında Japonya tarafından işgal edilmesi incelenecektir. 1937’lerde 500 milyon nüfusa sahip Çin’in aynı tarihlerde yaklaşık 80 milyon nüfusa sahip Japonya tarafından işgal edilişi toplumların nicelik ve nitelikleri açısından değerlendirilecektir.

Makalede, öncelikle Japon işgali öncesinde Çin’in geçmişten günümüze tarihçesi değerlendirilip ardından Japon işgali, işgalin sebepleri-sonuçları ve Çin’in işgalden kurtulması süreçleri incelenecektir. Sonuçta, 80 milyonunun 500 milyonu işgal edebilme kapasitesi tarafların nitelikleri dikkate alınarak açıklanacaktır.

Makale konuyla ilgili, daha önce yapılmış akademik çalışmalardan faydalanılarak hazırlanmıştır. 

Devamı için: Tıkla