Savaş suçlularının yargılanmasına dair çalışmalar, 20.yüzyılın başlarında hukuksal
anlamda La Haye konferansıyla başlamıştır. Ancak 1. Dünya savaşının bitimine dek
uluslararası alanda ceza mahkemesi kurulamamış ve savaş suçlularının yargılanamamıştır. 1.
Dünya savaşından sonra ise savaş suçlularını araştırmak, yapılan haksızlıkları ortaya çıkarmak
amacıyla Paris Barış Konferansında savaş suçluları mahkemesi üzerine çalışan komisyonla
beraber savaş suçlarının tanımı yapılmıştır.

Devamı İçin: