1980’lerden sonra dışa açılmasıyla önemli küresel aktör olma yolunda ilerleyen Çin,
gerçekleştirdiği ekonomik atılımlarla beraber dünyanın ikinci en büyük ekonomisi haline
gelmiştir. Söz konusu gelişmeleri sürdürürken ikili ilişkilerini artırmış bunu yaparken de
özellikle kendisi gibi sistem tarafından dışlanmış üçüncü dünya ülkelerini seçmiştir. Özellikle
son zamanlarda ilişkilerini bir hayli ilerlettiği üçüncü dünya ülkelerinden olan Brezilya,
dünyanın beşinci büyük ülkesi ve Portekiz’den bağımsızlığını elde etmesiyle beraber
geleceğin büyük güç adayı olarak nitelendirilen Latin Amerika ülkelerindendir.

Devamı İçin: