Günümüz çağını ele alıp incelediğimizde toplum içinde çıkan ekonomik, sosyal,
siyasal sorunların kısa süre içinde küreselleşip medya ve bilişim olanakları sayesinde birçok
alanda yayılım sağladığını görmekteyiz. En yaygın, toplumun etkileşimi ile meydana gelen
protesto diye nitelendirdiğimiz eylemlerin, aslında ideoloji ve liderlikten uzak kısa sürede
toplumun örgütlenip kolektif bir şekilde gerçekleştirdiği hareketler olduğunu söyleyebiliriz.
Bu hareketler söz konusu problemler üzerine başlayıp kısa sürede küresel eylemlere,
sorunlara dönüşmektedir. Özellikle “Wall Street”, “Sarı Yelekliler” gibi neoliberal sistemin
yarattığı sorunlara karşı ya da “Arap Bahar”ında Müslüman coğrafyasındaki demokratik
haklar üzerine ortaya çıkmış protestolar, hareketlerin etkileşim yoluyla küresel bağlamda
yayıldığını göstermektedir.

Devamı İçin: