image
image

Hakkımızda

Mardin Diplomasi Akademisi, Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Bünyesinde açılmıştır. 2017 yılında Dış Politika Atölyesi adıyla açılan Akademi, ‘Bölge Uzmanı Yetiştirme’ amacıyla kurulmuştur. 2020 yılında atölye, kurumsallaşma çalışmaları kapsamında Diplomasi Akademisi olarak isim değişikliğine gitmiştir. Akademi bölge uzmanı yetiştirme amacıyla kurulmuş olsa da en temel amaçlarından biri dünya konjonktürüne hâkim ulusal/küresel düzeyde yaşanan olayları yorumlayabilen, bölge okumaları yapabilen bir gençlik yetiştirmektir. Bu bağlamda lise, üniversite ve yüksek öğrenimine devam eden/mezun olan kişiler çalışmanın hedef kitlesini oluşturmaktadır. Atölye bünyesinde 2017’den beri 3 ayrı uluslararası proje tamamlanmış olup; projeler kapsamında, katılımcılar ile teorik olarak yapılan çalışmalar, sahada da uygulanmıştır. Projeler toplamında, 387 katılımcı ile Bosna-Hersek, Almanya, Hollanda, Belçika, Rusya, Katar, Fas ve Çin ülkelerinde saha çalışması gerçekleştirildi. Mardin Diplomasi Akademisi son olarak 2022 yılında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ortaklığında 25 katılımcıyla Romanya-Bulgaristan saha çalışması gerçekleştirilmiştir. Projelerin çıktısı olarak 3 adet belgesel hazırlanıp katılımcıların makaleleri ile 2 kitap, 2 gazete çıkarıldı.

Akademik Çalışmalar

Akademik yayınlar, araştırma projeleri ve bilimsel etkinlikler ve sunuş teknikleri başlıca çıktılardır.

Bölge Çalışmaları

Avrupa, Balkan, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Asya gibi birçok bölgenin siyasi, iktisadi, beşerî, tarihi, kültürel ve sosyolojik bakımından incelenmesini amaç edinen disiplinler arası alandır.

İnsani Diplomasi

Sivil aktörlerin başat rol oynadığı çatışma ortamlarında insan olmaktan doğan hakların ihlal edilmesini önlemek, temel insani prensipleri ve insani alanı koruyan önlemleri içeren bir diplomasidir.

Kültürel Tarih

Bölge okumaları yapılırken, milletlerin maddi ve manevi öğelerini barındıran, dili, dini, gelenek-görenekleri, müzik mirası ve giyim tarzları vb. dinamikler toplumları daha iyi anlamamıza olanak sağlamaktadır.

2212+

Toplam Başvuru Sayısı

801+

Toplam Aktif Öğrenci Sayısı

208+

Rapor Yazma Çalışması

300015+

Sosyal Platformlarda Görüntülenme Sayısı
image

Yönetici Kadro ile Tanışın

SON VİDEOMUZ

Kanalımızda Ufak Bir Tur Atalım

image

Katılımcı Yorumları