65+

Katılan Öğrenci

18+

Saha Eğitimine Giden Öğrenci

18+

Yazılan Makale Sayısı

4+

Kitap

1+

Belgesel

Afrika Atölyesi

Afrika, Asya kıtasından sonra dünyanın ikinci en büyük kıtası, yeryüzündeki kara alanlarının beşte birini oluşturmaktadır. Bu bağlamda özellikle Afrika kıtasının dünya üzerinde yayıldığı alana, kıtalar arasında bulunduğu konuma ve önemli deniz ticaret yollarının uğrak noktası olması, ticaret yolu güzergahlarının rotası üzerinde bulunması açısından küresel ölçekteki jeopolitik önemini anlamamız için yeterlidir. Adeta doğu ile batı arasında tam olarak merkezi bir noktada yer alan Afrika kıtası doğu ile batı arasındaki rekabet ve üstünlük mücadelesinin sonucu adeta bir satranç tahtası ve strateji geliştirme alanı olarak kullanılmasına sebebiyet vermiştir. Bunun en büyük sebeplerinden birisi de şüphesiz sahip olduğu jeopolitik konumudur. İçerisinde bulunan doğal kaynaklar ve sahip olduğu insan gücü potansiyeli bakımından, deniz-okyanuslara olan kıyıları ve buralarda mevcut önemli liman noktalarının bulunması kıtanın önemini artırmıştır. Soğuk Savaş öncesi dönemde güçlü deniz ticareti etkinliği olan Avrupalı devletler tarafından ilgi gören kıta, Soğuk Savaş Dönemi boyunca doğu ile batı arasındaki çekişmede adeta bir satranç tahtası olarak kullanılmıştır. Son olarak Soğuk Savaş sonrası dönemde doğal ve beşeri zenginliğinin yanına dünya siyasetinde söz söyleme kapasitesinin büyüklüğü de ortaya çıkan Afrika kıtası özellikle bu üç geniş dönemde bu durumların etkisi ile adeta istikrarsızlığın merkezi ve bir çok insani sorunun, dramın ve ihlalin merkezi konumunda bulunmuş ve hala bulunmaya devam etmektedir. Tarihsel olarak diplomatik ilişkilerimizin olduğu kıta Türkiye için vazgeçilmez bir yerdir. Özellikle son yıllarda Türkiye’nin insani diplomasi anlayışı çerçevesinde kıtada bulunan ülkelere yönelik insani yardım çalışmaları yapılmakta ve kıtanın istikrar kazanması açısından diplomatik ilişkiler kurulmaktadır. Bu nedenle kıtadaki siyasal, sosyal, ekonomik ve askeri gündemi, sorunlar-çatışmalardan dolayı yaşanan diplomasi trafiğini yakından izlemek, bunlara hâkim arkadaşlar yetiştirmek amacıyla gündem takibi, görüş, analiz ve raporlar hazırlayarak bölgenin takip edilmesini, anlaşılması ve yorumlamasını sağlamayı kıtanın siyasi tarihi ikili ilişkileri batılı ülkelerin girişimleri yakından takip edilmektedir.

Kültür Sanat

Gezilecek Bölgelerin Kültürel ve Sanatsal Yapıları İnceleme Altına Alındı.

Kitap Okumaları

Afrika tarihi üzerine okumalar yapıldı.

Makale Yazım Teknikleri

6 Hafta boyunca öğrenciye Makale Yazım Teknikleri eğitimi verildi.

image

Eğitim Fotoğrafları

MEDYA TAKİBİ

Projenin Basında Çıkan Haberleri

image

Afrika Atölyesi

Afrika Atölyesi Saha Eğitimi Esnasında Çekilen Proje Belgeseli.

Saha Çalışması

Teori bağlamında öğrenilen bilgilerin sahada pratiğe dökülmesi sağlanmaktadır.

Eğitim

Bölgenin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel unsurları incelenmektedir.

image
image
Projeye Katılım Sağlayan Öğrencilerin Düşünceleri