Mardin Diplomasi Akademisi tarafından gerçekleştirilecek olan “Mardin Gençlik Sorunları Çalıştayı” tamamlandı.

28-29 Ağustos 2023 tarihinde Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi bünyesinde “Mardin Gençlik Sorunları” başlıklı yüz yüze gerçekleştirilen çalıştayda Mardin ilinde ikamet eden gençlerin mevcut sorunları ve bu sorunlara getirilebilecek çözüm önerileri 6 farklı komite üzerinden farklı arka plana sahip 60 genç ile beraber incelenmiş ve mevcut sorunlara alternatif gençlik politikaları geliştirilmiştir. Çalıştayın amacı, şehirdeki gençlerin günlük yaşamda karşılaştığı sorunları tespit ederek ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirip gençlik faaliyetlerini yürüten ilgili organlara teslim edilmek üzere bir rapor hazırlayarak gençlik faaliyetlerinin daha sağlıklı yürütülmesini sağlamaktır.

Read More

2.Ankara Diplomasi Buluşmaları

Mardin Diplomasi Akademisi, 5. Dönem Katılımcıları ile 31 Temmuz-3 Ağustos 2023 tarihleri arasında ‘Ankara Diplomasi Buluşmaları’ gerçekleştirildi. Ankara Diplomasi Buluşmaları kapsamında, TBMM, Millet Kütüphanesi, Gençlik Spor Bakanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı, Stratejik Araştırmalar Merkezi, Yunus Emre Enstitüsü, yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı gibi kurum ziyaretleri ve kültür gezileri gerçekleştirildi. Katılımcılar, Diplomasi Buluşmaları boyunca aldıkları notlar ile Analizler yazdılar.

Read More

ÇİN BREZİLYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ: AMAZON ORMANLARINDAN SOYA TARLALARINA

1980’lerden sonra dışa açılmasıyla önemli küresel aktör olma yolunda ilerleyen Çin,
gerçekleştirdiği ekonomik atılımlarla beraber dünyanın ikinci en büyük ekonomisi haline
gelmiştir. Söz konusu gelişmeleri sürdürürken ikili ilişkilerini artırmış bunu yaparken de
özellikle kendisi gibi sistem tarafından dışlanmış üçüncü dünya ülkelerini seçmiştir. Özellikle
son zamanlarda ilişkilerini bir hayli ilerlettiği üçüncü dünya ülkelerinden olan Brezilya,
dünyanın beşinci büyük ülkesi ve Portekiz’den bağımsızlığını elde etmesiyle beraber
geleceğin büyük güç adayı olarak nitelendirilen Latin Amerika ülkelerindendir.

Devamı İçin:

Read More

KÖRFEZ ÜLKELERİNİN KATAR’A UYGULADIĞI AMBARGO

2017 Haziran’ında Körfez ülkelerinin, son zamanların parlayan ülkesi Katar’a ambargo uygulamasıyla başlayan kriz,  sadece Katar’da değil uluslararası alanda da önemli sonuçlar doğurmuştur. Ambargo sürecinin ilk dönemlerinde Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkeleri,  Katar’a 13 maddelik bir talep listesi sunmuşlar ve Katar’ın bu listeyi kabul etmesi halinde ambargonun kalkacağını ilan etmişlerdir.  Katar, ağır yaptırımlara rağmen bu talepleri yerine getirmeye yanaşmamıştır. Bu makalede Katar’la ilgili genel bir değerlendirmenin ardından  Körfez ülkelerince Katar’a uygulanan ambargo irdelenmiştir. 

Devamı İçin:

Read More

FRANSA’DA SARI YELEKLİLER HAREKETİ

Günümüz çağını ele alıp incelediğimizde toplum içinde çıkan ekonomik, sosyal,
siyasal sorunların kısa süre içinde küreselleşip medya ve bilişim olanakları sayesinde birçok
alanda yayılım sağladığını görmekteyiz. En yaygın, toplumun etkileşimi ile meydana gelen
protesto diye nitelendirdiğimiz eylemlerin, aslında ideoloji ve liderlikten uzak kısa sürede
toplumun örgütlenip kolektif bir şekilde gerçekleştirdiği hareketler olduğunu söyleyebiliriz.
Bu hareketler söz konusu problemler üzerine başlayıp kısa sürede küresel eylemlere,
sorunlara dönüşmektedir. Özellikle “Wall Street”, “Sarı Yelekliler” gibi neoliberal sistemin
yarattığı sorunlara karşı ya da “Arap Bahar”ında Müslüman coğrafyasındaki demokratik
haklar üzerine ortaya çıkmış protestolar, hareketlerin etkileşim yoluyla küresel bağlamda
yayıldığını göstermektedir.

Devamı İçin:

Read More

BALKANLARDA SAVAŞ SUÇLULARI: SREBRENİTSA SOYKIRIMIN FAİLLERİ

Savaş suçlularının yargılanmasına dair çalışmalar, 20.yüzyılın başlarında hukuksal
anlamda La Haye konferansıyla başlamıştır. Ancak 1. Dünya savaşının bitimine dek
uluslararası alanda ceza mahkemesi kurulamamış ve savaş suçlularının yargılanamamıştır. 1.
Dünya savaşından sonra ise savaş suçlularını araştırmak, yapılan haksızlıkları ortaya çıkarmak
amacıyla Paris Barış Konferansında savaş suçluları mahkemesi üzerine çalışan komisyonla
beraber savaş suçlarının tanımı yapılmıştır.

Devamı İçin:


Read More

80 MİLYON 500 MİLYONU NASIL İŞGAL EDER?

Bu makalede,  son yıllarda büyüme hızıyla dünyanın süper güçleri arasına giren Çin’in, 20. yüzyılın ilk yarısında Japonya tarafından işgal edilmesi incelenecektir. 1937’lerde 500 milyon nüfusa sahip Çin’in aynı tarihlerde yaklaşık 80 milyon nüfusa sahip Japonya tarafından işgal edilişi toplumların nicelik ve nitelikleri açısından değerlendirilecektir.

Makalede, öncelikle Japon işgali öncesinde Çin’in geçmişten günümüze tarihçesi değerlendirilip ardından Japon işgali, işgalin sebepleri-sonuçları ve Çin’in işgalden kurtulması süreçleri incelenecektir. Sonuçta, 80 milyonunun 500 milyonu işgal edebilme kapasitesi tarafların nitelikleri dikkate alınarak açıklanacaktır.

Makale konuyla ilgili, daha önce yapılmış akademik çalışmalardan faydalanılarak hazırlanmıştır. 

Devamı için: Tıkla

Read More

PUTİN DÖNEMİNDE RUSYA’NIN TÜRKİYE İLE SİYASİ İLİŞKİLERİ VE YAŞANAN DİPLOMATİK KRİZLER

Bu çalışmada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in iktidara gelişi, göreve gelirken
geçtiği süreçler ve siyasi karakteri ele alınmış olup ek olarak da Rusya ve Türkiye arasında
yaşanan siyasi krizler, ekonomik ilişkiler, enerji alanındaki iş birlikleri, turizm ve S-400 hava
savunma sistemi bağlamında ikili ilişkiler başlıklarına değinilmiştir. Rus-Türk ilişkilerine genel
anlamda belli başlı konular kapsamında açıklamalarda bulunulmuştur.

Devamı için:

Read More