28-29 Ağustos tarihlerinde MBB Gençlik Merkezi’nde düzenlenecek olan “Mardin Gençlik Sorunları Çalıştayı” gençlerin bölgesel sorunları ele alacağı ve günlük yaşamda karşılaştığı sorunları tespit ederek çözüm önerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Çalıştayda; Eğitim ve Kariyer Komitesi, Ekonomi ve İstihdam Komitesi, Kent Hakkı ve Yönetime Katılım Komitesi, Kültür, Sanat ve Spor Erişebilirliği Komitesi, Psiko-Sosyal Farkındalık Komitesi, Sivil Toplum Erişilebilirliği Komitelerine yer verilecektir. Mardin ilinde gençlik sorunlarını tartışmak üzere siz değerli katılımcıları Mardin Gençlik Sorunları Çalıştayına bekliyoruz.

Read More

Avrupa Birliği’nden Ayrılmak: Brexit ve Etkileri

Avrupa Birliği, küreselleşen günümüz dünyasında önemli bir yere sahiptir. Ülkelerin
Avrupa Birliği’ne katılma hakkının olduğu gibi birlikten ayrılma hakları da mevcuttur. Bu
ayrılma hakları Lizbon Antlaşması öncesi ve sonrası şeklinde iki dönem olarak
incelenmektedir. Lizbon Antlaşması’ndan önce Avrupa Birliği’nden bir ülke eğer ayrılması
gerekiyorsa Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi doğrultusunda hareket etmekteydi.
Günümüzde ise Avrupa Birliği hukukunda ayrılmaya dair bir hüküm bulunmaktadır. Birleşik
Krallığın ayrılması da bu şekilde olmuştur. Bu çalışmada makale, tez ve haberlerden yola
çıkılarak Avrupa Birliği’nden ayrılan ülkelerin nasıl ayrıldıklarına, Brexit sürecine ve bu
sürecin hem siyasi hem de ekonomik etkilerine yer verilmiştir. Ayrıca Avrupa Birliği ve
Avrupa Birliğinden ayrılmak isteyen bir ülkenin hukuki süreci de ele alınarak bir derleme
makalesi oluşturulmuştur.

Devamı için: https://drive.google.com/file/d/1mLkcfcZYp6TKT226FAHF98FaTkctVZwn/view

Read More

ORTADOĞU İSLAM ÜLKELERİNİN KRONİK SORUNU DEMOKRASİ:DEMOKRASİ ORTADOĞU’DA NEDEN GELİŞMEDİ?

Ortadoğu bulunduğu önemli coğrafi konumundan dolayı büyük güçlerin hâkim olmak
için sürekli mücadelelerin verildiği bölge olmaktan kurtulamamıştır. Mücadeleler sonucunda
bölgeye hâkim olan devletlerin otoriter rejimlerine maruz kalmış demokrasinin gelişimi için
uygun ortam sağlanamamıştır. Bu çalışmadaki amaç demokrasinin Ortadoğu bölgesinde
gelişim gösterememesinin nedenlerini açıklamak. Öncelikle başta demokrasinin tarihsel süreci
daha sonra da demokrasi kavramını inceleyerek Ortadoğu bölgesinin siyasal, kültürel ve
ekonomik sebepleri ile demokratikleşmenin önünde olan nedenler açıklanmaya çalışılmıştır.

Devamı için: https://drive.google.com/file/d/1ymJSCRuPItRDPtq0uIsA6axqaDk9kiUo/view?usp=sharing

Read More