SURİYE’DE KAYBOLAN KÜLTÜREL MİRAS

Savaşlar yıkıcı etkileri ile insanlık tarihinde pek çok kültürel mirasın kaybına neden
olmuştur. Savaş alanına dönüştürülen Ortadoğu ve İslam ülkelerinde kültürel mirasları ise yok
edilmeye çalışılmaktadır. 2011 yılında başlayan Suriye iç savaşı ile savaşa dahil olan dış
aktörlerin etkisi ile ortaya çıkan kaos ortamında, müzeler yağmalanmış, tarihi eserler
yurtdışına kaçırılmış ve pek çok kültürel miras alanı bilinçli olarak tahribata uğramıştır.
Çalışma, Ortadoğu’da büyük bir kültürel zenginliği barındıran Suriye’de devam eden
iç savaşta yitirilen maddi kültür miraslarına dikkat çekmektedir. Ayrıca bu kültür miraslarının
devam eden iç savaşta yok olmasının engellenmesine ve korunmasına dair uluslararası
kuruluşların varlığı ile girişimleri irdelemeye çalışılmıştır. Bu kapsamda Suriye’nin sahip
olduğu Kültürel mirasa uzunca değinmek yerine, savaşta tahrip olmuş önemli merkezler ele
alınmıştır. Dünya geneline özellikle UNECSO ve kültürel miras çalışmalarına katkı yapan
diğer önemli kuruluşlara değinilmiştir. Ayrıca Uluslararası sözleşmeler ve anlaşmalara kısaca
vurgu yapılmıştır.
Sonuç olarak özellikle Suriye’de savaş gibi yıkıcı unsurların kültürel mirasına etkisini
ve uluslararası kuruluşların savaş bölgelerindeki çalışmaları incelenmiştir.

Devamı için: https://drive.google.com/file/d/1GA_KF0Mpf7_qDqvrDasuVdsE3lRsdGhu/view?usp=sharing

Read More