164+

Katılan Öğrenci

31+

Saha Eğitimine Giden Öğrenci

35+

Yazılan Makale Sayısı

4+

Kitap

1+

Belgesel

Avrupa Atölyesi

Avrupa, Afrika'nın kuzeyinde, Asya'nın batısında ve Atlas Okyanusu'nun doğusunda bulunan bir kıtadır. Kapladığı alan yönünden Okyanusya'dan sonra en küçük ikinci kıta olan Avrupa tarihten beri büyük krallık ve imparatorluklara beşiklik yapmıştır. Endüstri devriminden sonrada, gelişmişliğini korumuş ve diğer tüm kıtalara göre endüstrileşmesini kısa sürede tamamlamıştır. Avrupa'nın önemi, konumu, yüz ölçümü, doğal kaynakları, nüfusu ve fiziki özelliklerinden değil, sahip olduğu insan kaynağı ve onun niteliklerinden gelmektedir. İyi eğitilmiş insanlardan oluşan nüfus, bilim ve teknolojide göstermiş olduğu ilerlemeler sayesinde, ekonomik yönden de gelişmiş ve yüksek bir hayat standardına ulaşmıştır. Doğal kaynakları az olan Avrupa, bu gelişmesini tamamen insan kaynağının yüksek niteliklerine ve sömürgecilik sistemine borçludur. Günümüzde dünyanın en büyük güç odağı olan ABD'nin halkı da çok büyük oranda Avrupa kökenlidir. Ayrıca bilimsel ve teknolojik gelişmelerin kilometre taşları olan önemli buluşların çoğu da Avrupalılar tarafından gerçekleştirilmiştir. Avrupa ülkelerinin her yönden birleşmesini amaçlayan ve bu yolda önemli aşamalar gerçekleştiren Avrupa Birliği, Avrupa'nın dünyadaki ekonomik, kültürel gücünü ve önemini daha da artırmış, Türkiye’nin üyelik başvurusunun da bulunduğu Avrupa Birliği ile siyasal, sosyal, kültürel ve üye ülkelerle ticari, ilişkileri bakımından birbirine bağımlı olmasından dolayı yakından takip edilmesi gereken bir kıtadır. Bu yüzden kıtayı anlamak, söz konusu gelişmelerin aktif olarak takip edilmesini gerektirmektedir. Kıtadaki siyasal, sosyal, ekonomik ve askeri gündemi, sorunlar- çatışmalardan dolayı yaşanan diplomasi trafiğini yakından izlemek, bunlara hakim genç arkadaşlar yetiştirmek amacıyla gündem takibi, görüş, analiz ve raporlar hazırlayarak kıtanın takip edilmesini, anlaşılması ve yorumlamasını sağlamak bu minvalde bölgenin siyasi tarihi, coğrafi yapısı, ekonomik yapısı, küresel siyaset mekanizmasındaki yeri ve bölgedeki çatışmalar çatışmaların uluslararası sistem açısından yansımaları incelenmektedir.

Kültür Sanat

Gezilecek Bölgelerin Kültürel ve Sanatsal Yapıları İnceleme Altına Alındı.

Kitap Okumaları

Avrupa tarihi üzerine okumalar yapıldı.

Makale Yazım Teknikleri

6 Hafta boyunca öğrenciye Makale Yazım Teknikleri eğitimi verildi.

image

Eğitim Fotoğrafları

MEDYA TAKİBİ

Projenin Basında Çıkan Haberleri

image

Avrupa Atölyesi

Avrupa Atölyesi Saha Eğitimi Esnasında Çekilen Proje Belgeseli.

Saha Çalışması

Teori bağlamında öğrenilen bilgilerin sahada pratiğe dökülmesi sağlanmaktadır.

Eğitim

Bölgenin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel unsurları incelenmektedir.

image
image
Projeye Katılım Sağlayan Öğrencilerin Düşünceleri