ÇİN BREZİLYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ: AMAZON ORMANLARINDAN SOYA TARLALARINA

1980’lerden sonra dışa açılmasıyla önemli küresel aktör olma yolunda ilerleyen Çin,
gerçekleştirdiği ekonomik atılımlarla beraber dünyanın ikinci en büyük ekonomisi haline
gelmiştir. Söz konusu gelişmeleri sürdürürken ikili ilişkilerini artırmış bunu yaparken de
özellikle kendisi gibi sistem tarafından dışlanmış üçüncü dünya ülkelerini seçmiştir. Özellikle
son zamanlarda ilişkilerini bir hayli ilerlettiği üçüncü dünya ülkelerinden olan Brezilya,
dünyanın beşinci büyük ülkesi ve Portekiz’den bağımsızlığını elde etmesiyle beraber
geleceğin büyük güç adayı olarak nitelendirilen Latin Amerika ülkelerindendir.

Devamı İçin:

Read More

FRANSA’DA SARI YELEKLİLER HAREKETİ

Günümüz çağını ele alıp incelediğimizde toplum içinde çıkan ekonomik, sosyal,
siyasal sorunların kısa süre içinde küreselleşip medya ve bilişim olanakları sayesinde birçok
alanda yayılım sağladığını görmekteyiz. En yaygın, toplumun etkileşimi ile meydana gelen
protesto diye nitelendirdiğimiz eylemlerin, aslında ideoloji ve liderlikten uzak kısa sürede
toplumun örgütlenip kolektif bir şekilde gerçekleştirdiği hareketler olduğunu söyleyebiliriz.
Bu hareketler söz konusu problemler üzerine başlayıp kısa sürede küresel eylemlere,
sorunlara dönüşmektedir. Özellikle “Wall Street”, “Sarı Yelekliler” gibi neoliberal sistemin
yarattığı sorunlara karşı ya da “Arap Bahar”ında Müslüman coğrafyasındaki demokratik
haklar üzerine ortaya çıkmış protestolar, hareketlerin etkileşim yoluyla küresel bağlamda
yayıldığını göstermektedir.

Devamı İçin:

Read More

BALKANLARDA SAVAŞ SUÇLULARI: SREBRENİTSA SOYKIRIMIN FAİLLERİ

Savaş suçlularının yargılanmasına dair çalışmalar, 20.yüzyılın başlarında hukuksal
anlamda La Haye konferansıyla başlamıştır. Ancak 1. Dünya savaşının bitimine dek
uluslararası alanda ceza mahkemesi kurulamamış ve savaş suçlularının yargılanamamıştır. 1.
Dünya savaşından sonra ise savaş suçlularını araştırmak, yapılan haksızlıkları ortaya çıkarmak
amacıyla Paris Barış Konferansında savaş suçluları mahkemesi üzerine çalışan komisyonla
beraber savaş suçlarının tanımı yapılmıştır.

Devamı İçin:


Read More