Avrupa Birliği’nden Ayrılmak: Brexit ve Etkileri

Avrupa Birliği, küreselleşen günümüz dünyasında önemli bir yere sahiptir. Ülkelerin
Avrupa Birliği’ne katılma hakkının olduğu gibi birlikten ayrılma hakları da mevcuttur. Bu
ayrılma hakları Lizbon Antlaşması öncesi ve sonrası şeklinde iki dönem olarak
incelenmektedir. Lizbon Antlaşması’ndan önce Avrupa Birliği’nden bir ülke eğer ayrılması
gerekiyorsa Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi doğrultusunda hareket etmekteydi.
Günümüzde ise Avrupa Birliği hukukunda ayrılmaya dair bir hüküm bulunmaktadır. Birleşik
Krallığın ayrılması da bu şekilde olmuştur. Bu çalışmada makale, tez ve haberlerden yola
çıkılarak Avrupa Birliği’nden ayrılan ülkelerin nasıl ayrıldıklarına, Brexit sürecine ve bu
sürecin hem siyasi hem de ekonomik etkilerine yer verilmiştir. Ayrıca Avrupa Birliği ve
Avrupa Birliğinden ayrılmak isteyen bir ülkenin hukuki süreci de ele alınarak bir derleme
makalesi oluşturulmuştur.

Devamı için: https://drive.google.com/file/d/1mLkcfcZYp6TKT226FAHF98FaTkctVZwn/view

Read More

ORTADOĞU İSLAM ÜLKELERİNİN KRONİK SORUNU DEMOKRASİ:DEMOKRASİ ORTADOĞU’DA NEDEN GELİŞMEDİ?

Ortadoğu bulunduğu önemli coğrafi konumundan dolayı büyük güçlerin hâkim olmak
için sürekli mücadelelerin verildiği bölge olmaktan kurtulamamıştır. Mücadeleler sonucunda
bölgeye hâkim olan devletlerin otoriter rejimlerine maruz kalmış demokrasinin gelişimi için
uygun ortam sağlanamamıştır. Bu çalışmadaki amaç demokrasinin Ortadoğu bölgesinde
gelişim gösterememesinin nedenlerini açıklamak. Öncelikle başta demokrasinin tarihsel süreci
daha sonra da demokrasi kavramını inceleyerek Ortadoğu bölgesinin siyasal, kültürel ve
ekonomik sebepleri ile demokratikleşmenin önünde olan nedenler açıklanmaya çalışılmıştır.

Devamı için: https://drive.google.com/file/d/1ymJSCRuPItRDPtq0uIsA6axqaDk9kiUo/view?usp=sharing

Read More

SURİYE’DE KAYBOLAN KÜLTÜREL MİRAS

Savaşlar yıkıcı etkileri ile insanlık tarihinde pek çok kültürel mirasın kaybına neden
olmuştur. Savaş alanına dönüştürülen Ortadoğu ve İslam ülkelerinde kültürel mirasları ise yok
edilmeye çalışılmaktadır. 2011 yılında başlayan Suriye iç savaşı ile savaşa dahil olan dış
aktörlerin etkisi ile ortaya çıkan kaos ortamında, müzeler yağmalanmış, tarihi eserler
yurtdışına kaçırılmış ve pek çok kültürel miras alanı bilinçli olarak tahribata uğramıştır.
Çalışma, Ortadoğu’da büyük bir kültürel zenginliği barındıran Suriye’de devam eden
iç savaşta yitirilen maddi kültür miraslarına dikkat çekmektedir. Ayrıca bu kültür miraslarının
devam eden iç savaşta yok olmasının engellenmesine ve korunmasına dair uluslararası
kuruluşların varlığı ile girişimleri irdelemeye çalışılmıştır. Bu kapsamda Suriye’nin sahip
olduğu Kültürel mirasa uzunca değinmek yerine, savaşta tahrip olmuş önemli merkezler ele
alınmıştır. Dünya geneline özellikle UNECSO ve kültürel miras çalışmalarına katkı yapan
diğer önemli kuruluşlara değinilmiştir. Ayrıca Uluslararası sözleşmeler ve anlaşmalara kısaca
vurgu yapılmıştır.
Sonuç olarak özellikle Suriye’de savaş gibi yıkıcı unsurların kültürel mirasına etkisini
ve uluslararası kuruluşların savaş bölgelerindeki çalışmaları incelenmiştir.

Devamı için: https://drive.google.com/file/d/1GA_KF0Mpf7_qDqvrDasuVdsE3lRsdGhu/view?usp=sharing

Read More