Türkiye’nin Göç Politikası ve Mültecilerin Entegrasyonu

27 Mayıs 2022 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen Müzakereye lise ve üniversite düzeyinde çok sayıda öğrenci katıldı. Akademi dışından katılımcılara açık olan Müzakerede Türkiye’nin göç polkasının hukuki boyutu, 2011 yılından sonra değişen dinamikler ele alınmış; mülteciler hakkında medyadaki güncel durum tartışılmıştır.

Read More