Mardin Diplomasi Akademisi tarafından gerçekleştirilecek olan “Mardin Gençlik Sorunları Çalıştayı” tamamlandı.

28-29 Ağustos 2023 tarihinde Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi bünyesinde “Mardin Gençlik Sorunları” başlıklı yüz yüze gerçekleştirilen çalıştayda Mardin ilinde ikamet eden gençlerin mevcut sorunları ve bu sorunlara getirilebilecek çözüm önerileri 6 farklı komite üzerinden farklı arka plana sahip 60 genç ile beraber incelenmiş ve mevcut sorunlara alternatif gençlik politikaları geliştirilmiştir. Çalıştayın amacı, şehirdeki gençlerin günlük yaşamda karşılaştığı sorunları tespit ederek ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirip gençlik faaliyetlerini yürüten ilgili organlara teslim edilmek üzere bir rapor hazırlayarak gençlik faaliyetlerinin daha sağlıklı yürütülmesini sağlamaktır.

Read More