Dilan BEYAZKÖY

Lecturer
mardindiplomasi
0 Reviews

Course Description

E mail: dlnbyzky1@gmail.com

2017 yılında Sosyoloji lisans eğitimini tamladıktan sonra aynı dönemde Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi’nde sosyolog olarak çalışmaya başladı. Bu süreçte çeşitli birimlerde aktif olarak görev aldı. Eğitim Birimi’nde Felsefe grubu öğretmenliği, Panik Dergi’de editörlük ve yazarlık yaptı. 2019 yılında ise Mardin Diplomasi Akademisi “Yeni İpekyolu Perspektifinde Türkiye Çin İlişkileri” adlı projede Eğitim koordinatörlüğü yaptı. Halihazırda Mardin Diplomasi Akademisi’nde proje eğitim koordinatörü olmakla birlikte sosyolojik, ideolojik ve kültürel süreç ile ilgili eğitimler vermektedir.

EĞİTİM

Yüksek Lisans: (Devam) Mardin Artuklu Üniversitesi İletilişim Tasarımı (Disiplinlerarası)

Lisans: Mardin Artuklu Üniversitesi– Sosyoloji- 09/2013-06/2017

Lisans Bitirme Tezi: Sosyoloji Ne Kadar Dijital? : Artık Ben de Bir Fenomenim

Ortaöğretim: Süleyman Demirel Lisesi- Diyarbakır 09/2008-06/2011

 

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

Bilim Akademisi Sosyal Bilimler Yaz Okulu/ Bilim Akademisi/ 2021

Beyazköy, Dilan. Hayao Miyazaki Animelerinin Yumuşak Güç Bağlamında Kültürel İnşaası, Mediarts Dergi, 11 Sayı, 2021

Siyasi İlimler Türk Deneği Bildiri Konferansı /2019

Beyazköy, Dilan. “Sosyoloji Ne Kadar Dijital? Artık Ben de Bir Fenomenim”, Sosyoloji

Divanı Dergisi, 9 Sayı, Çizgi Yayınevi, Konya, 2017

 

SEMİNER-STAJ VE SERTİFİKALAR

Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi Çalıştayı/ GAP, TKV, UNİCEF/ 21-22 Haziran 2022

Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak/ Antalya Diplomasi Forumu/  11-13 Mart 2022

Koruma Altındaki Sığınmacılar ve Ev Sahibi Toplulukların Sosyal Uyumu Güçlendirici Yerel İnisiyatifler Destek Programı/  Türkiye Kalkınma Vakfı  Proje Sekreteri  Mart /Ağustos 2021

Kız Kardeşim Projesi/ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği/ 2021

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası/ Mardin Artuklu Üniversitesi/ Ocak- Mayıs 2017

Etkili İletişim ve Özgüven Yönetimi Sertifikası/ Kariyer Sokağı/  02/2017

Zihinsel İmaj ve Karizma Yönetimi Eğitim Sertifikası/ Kariyer Sokağı/ 02/2017

Sosyal Medya Yönetimi Eğitim Sertifikası/ Kariyer Sokağı/ 02/ 2017

Kariyer Planlama Eğitim Sertifikası/  Kariyer Sokağı/ 02/2017

Bilgisayar Sertifikası / Milli Eğitim Bakanlığı / 2016-2017

Medyatik Gençlik Sertifikası/  Eğitim Araştırma ve Geliştirme Derneği/  04-09 Ocak 2015

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi Sertifikası/ Mardin Artuklu Üniversitesi/ 07/12/ 2015

İŞ BİLGİLERİ 

2017 (Devam) Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Mardin Diplomasi Akademisi  –Sosyolog/Eğitmen

 

YÜRÜTÜLEN PROJELER

Mardin Diplomasi Akademisi– Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi –Mart 2019-devam (Proje Eğitim Koordinatörü)

Mardin Diplomasi Akademisi Romanya-Bulgaristan Saha Çalışması– 30 Ağustos 2022- 6 Eylül 2022 (Proje Eğitim Koordinatörü)

Sosyal Kurum Denetleme ve Geliştirme Çalışmaları (Anket) –Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi– Eylül 2020- devam (Sosyolog)

Yeni İpek Yolu Perspektifinde Türkiye Çin İlişkileri-  Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi -Ocak 2019 (Proje Eğitim Koordinatörü)

Panik Dergi- Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi-2017-2018 (Editörlük- Yazarlık)