Rengin YAVUZ SARUHAN

Lecturer
mardindiplomasi
0 Reviews

Course Description

Rengin YAVUZ SARUHAN

2014 yılında Tarih bölümünde lisans, 2019’da Tarih Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamlamıştır. Yüksek Lisans tezinde iki aylık Bulgaristan saha çalışmasının ardından Bulgaristan Türklerini ele alan Yavuz, Balkan tarihi ile yakından ilgilidir. Akademik eğitim sürecinde birçok konferansa katılmış; millet, milliyetçilik, aidiyet, asimilasyon kavramları ve Balkan siyasi tarihi ile ilgili bildiriler sunmuştur. Sosyal sorumluluk projelerinde görev alan Yavuz, Sivil Toplum Kuruluşlarında aktif rol almaktadır. 2014-2015 yıllarında MEB’te sözleşmeli öğretmenlik yapmış; 2017 yılından bu yana da Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi’nde Dış Politika Biriminde eğitim koordinatörlüğü yapmaktadır. Burada üç uluslararası projede yer almış; Proje kitap ve gazetelerinde editörlük yapmıştır. Halihazırda Mardin Diplomasi Akademisi ismiyle devam eden Birimin ise dördüncü projesinde görev almaktadır. Hakemli dergilerde yayınlanmış iki makalesi olan Yavuz, Gençlik Merkezinde, siyasi tarih, akademik yazım tekniği, makale/kitap tahlilleri atölyelerinde ders vermektedir.

E-Mail: renginnyavuz@hotmail.com

            rennginnyavuz@gmail.com

EĞİTİM

Yüksek Lisans: Tarih Anabilim Dalı-  Uşak Üniversitesi (2016- 2019)

Pedagojik Eğitim Programı: Formasyon- Artuklu Üniversitesi (2014-2015)

Lisans: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü – Mardin Artuklu Üniversitesi (2020- devam)

Lisans: Adıyaman Üniversitesi Tarih Bölümü (2010-2014)

Ortaöğretim: İzmir Karabağlar Cumhuriyet Lisesi (2005-2009)

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

Özyurt Ulutaş, S.; Yavuz, R. (2020). “Bulgaristan’da Komünist Rejim Sonrası Türklere Yönelik Propaganda ve Algı Çalışmalarına Örnekler”, Selçuk İletişim, 13(2):920-941.

Siyasi İlimler Türk Derneği XVII. Lisansüstü Konferansı (2 Kasım 2019) – “Körfez Dinamiğinin Afrika Boynuzuna Etkisi”- Bildiri Sunumu

Yavuz, Rengin. (2019). Bulgar İdaresinde Türkler 1909-1989, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi) Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Uşak 2019.

Yavuz, Rengin. (2019). “Bulgar Milliyetçiliği ve Bulgaristan Türkleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme”, Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi, 1(2) 221-232.

Çin Çalışmaları ve Araştırmaları Konferansı (14 Haziran 2019) – “Kazan Kazan Politikası Kapsamında Çin Afrika İlişkileri (Soğuk Savaş Sonrası)” – Bildiri Sunumu

  1. Genç Tarihçiler Sempozyumu (2-4 Mayıs 2019)- “Balkanlarda Yaşayan Müslüman Halklar ve Bu Halkların Müslümanlaşmasında Osmanlı Devleti’nin Etkisi” – Bildiri Sunumu

Siyasi İlimler Türk Derneği XVI. Lisansüstü Konferansı (7 Aralık 2018) – “Bosna-Hersek’in İdari Yapısı: Üç Başlı Yönetim”- Bildiri Sunumu

  1. Genç Tarihçiler Öğrenci Çalıştayı (3-5 Mayıs 2018)- “Bulgar Milliyetçiliğinin Dönüşümünde Bulgaristan Türkleri (1980-1989 Süreci)”– Bildiri sunumu

SEMİNER-STAJ VE SERTİFİKALAR

Kültürel Duyarlılık Eğitimi, German Sparkassenstiftung (9 Ağustos 2022)

Diplomasiyi Yeniden Yorumlamak- Antalya Diplomasi Forumu– (11-13 Mart 2022)

Cinsiyete Dayalı Siber Zorbalık – Habitat – (28 Eylül 2021)

Boğaziçi Avrupa Siyaset Okulu- Boğaziçi Avrupa Siyaset Okulu Derneği – (12-19 Eylül 2021)

Mülteci Hakları, Uluslararası Standartlar ve Göç Farkındalığı – Türkiye Kalkınma Vakfı – (30 Haziran 2021)

Girişimciler için Finansal Okuryazarlık – Habitat– (22-23.05.2021)

Temel Seviye Farkındalık Eğitimi – PwC- (25-29 Ocak 2021)

PCM Eğitimi – DİKA – (Ekim 2020)

Proje Yönetimi Hakkında Temel Bilgiler – Bilgeiş.net – (Ocak 2018)

Sofya Kültürel Etkileşim Derneği – Stajyer (Erasmus+New Horizons / Bulgaristan) 01.08.2017/09.10.2017

Pedagojik Eğitim Programı Sertifikası – Mardin Artuklu Üniversitesi– (2014- 2015)

ALDIĞI GÖREVLER- İŞ BİLGİLERİ

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi – Gençlik Lideri/Eğitim Koordinatörü 2017 – devam

KEKİK (Kadın Emeğinin Kalkınması ve İyileştirilmesi Kooperatifi) – Yönetim Kurulu Üyesi – Haziran 2021- devam

Mardin Gökçe İlköğretim Okulu – Öğretmen (2015- 2016)

Mardin Gökçe İlköğretim Okulu – Öğretmen (2014- 2015)

YÜRÜTÜLEN PROJELER

Romanya-Bulgaristan Saha Çalışması –Dışişleri Bakanlığı/ Mardin Diplomasi Akademisi -31 Ağustos-04 Eylül 2022 – (Proje Eğitim Koordinatörü)

Mardin Diplomasi Akademisi- Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi – Mart 2021- devam (Proje Eğitim Koordinatörü)

Koruma Altındaki Sığınmacılar ve Ev Sahibi Toplulukların Sosyal Uyumu Güçlendirici Yerel İnisiyatifler Destek Programı – Türkiye Kalkınma Vakfı – Mart/Ağustos 2021- Proje Koordinatörü

Mezopotamya’dan Dünyayı Yeniden Yorumluyoruz 2- Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi – Ekim 2019- Mart 2020 – (Proje Eğitim Koordinatörü)

Yeni İpek Yolu Perspektifinde Türkiye Çin İlişkileriMardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi – Ocak 2019- Mart 2019 – (Proje Eğitim Koordinatörü)

Lise Gönüllü Programı 2Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi– (Tarih Öğretmeni)

Mezopotamya’dan Dünyayı Yeniden YorumluyoruzMardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi– Temmuz 2018-Aralık 2018 – (Proje Eğitim Koordinatörü)

Lise Yaz Kampı ProjesiMardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi– Nisan 2018-Eylül 2018 – (Tarih Öğretmeni)

Mezopotamya’dan Balkanlara Eğitim Köprüsü –  Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi– Kasım 2017-Haziran 2018 – (Proje Eğitmeni)

Mutluluk Kolileri (Köy Okullarına Yardım Projesi-Yürütücü)

Başarı Sizin Kalemler Köy Okullarının Olsun (Sosyal Sorumluluk Projesi- Yürütücü)