210+

Katılan Öğrenci

25+

Saha Eğitimine Giden Öğrenci

3+

Yazılan Makale Sayısı

3+

Kitap

3+

Belgesel

ENERJİ GÜVENLİĞİ VE SAVUNMA ATÖLYESİ

Enerji kalkınmışlığın ölçütü olup ülke ekonomileri için temel argüman durumundadır. Nüfusun artması, teknolojinin gelişmesi ve sanayileşmenin bilgi teknolojileriyle birlikte hız kazanması enerji ihtiyacını artırmaktadır. Bu bağlamda enerji, ekonomiyi, siyaseti etkilemekte ve dünyadaki siyasi olaylara yön vermektedir. Enerjinin güvenilirliği, enerji yönetimi, denetimi ve enerji güvenliği günümüzde önem taşımaktadır. 21. yüzyılda şahit olduğumuz toplumsal ve teknolojik gelişmeler enerji güvenliği tesisini ülkeler için çok boyutlu bir sorun haline getirmiştir. Bir taraftan üretim, tedarik ve fiyatlamada tahmin edilebilirlik olguları enerji güvenliğinin temelini oluşturmaya devam ederken, diğer taraftan, küreselleşmenin gündeme getirdiği uluslararası terörizm, siber saldırılar, ulus devleti tehdit eden yerel ve bölgesel oluşumlar gibi konular, ülkeleri enerji güvenlikleri konusunda askeri ekonomik-diplomasi üçgeninin ötesinde politikalar üretmeye zorlamaktadır. Enerji açısından Artan fiyatlar, artan talep, arz güvenliği, terörizm, savaş ve doğal afetlerden meydana gelen teknik aksamaların da etkisi ile enerji güvenliği dünyadaki birçok ülkeyi etkilemektedir. Enerji güvenliği, enerji kaynaklarını satan ülkeler ile alan ülkeler arasındaki ilişkileri belirlemektedir. Bir başka deyişle, enerji güvenliği her ülkeyi ilgilendiren, uluslararası bir konu özelliği taşımaktadır. Bu durum ise direkt olarak bir üst kavram olan enerji politikalarını ve dolayısıyla da dünya siyasetini ve de güvenliğini etkilemektedir. Savunma en genel manasıyla bir varlığı olası bir tehlikeye karşı korumak, onu muhafaza etmek olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla bir saldırı ihtimalinin olması, bir tehlikeye karşı müdafaa gereksinimine ihtiyaç duyulması savunma politikasının oluşturulmasına sebep olmaktadır. Pek çok alanda kullanılan savunma kavramı askeri, savunma bakımdan ele alınmaktadır. Savunma kavramının içeriği tarih boyunca özellikle yeni silah teknolojilerinin gelişimiyle önemli değişimler geçirmiştir. Terörizm, kitle imha silâhlarının yayılması, silâh, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı gibi pek çok faaliyet uluslararası toplumun güvenliğini doğrudan ilgilendirmektedir. Uluslararası alandaki bu belirsizlik her devleti bir savunma politikası oluşturmaya itmektedir. Hatta devletin her şeyden önce temel amacının güvenliğini sağlamak ve hayatta kalmak olduğu ifade edilebilir. Uluslararası ilişkileri karakterize eden iki temel faktörün “belirsizlik” ve “savaş riski” olduğu düşünüldüğünde, devletlerin tehlikelerden kaçınmak için rasyonel davranacakları kabul edilmektedir. Dolayısıyla askeri-savunma politikalarının ihtiyatlı bir ulusal çıkar ve güvenlik ortamı değerlendirmesi sonucunda savunma askeri ve güvenlik anlamında politikaların gerçekçi bir şekilde oluşturulması muhtemeldir. Uluslararası sistemin anarşik yapısından kaynaklanan belirsizlik ve güvensizlik durumunun savunma politikalarını yakından etkilemektedir. Bu nedenle dünyadaki siyasal, sosyal, ekonomik ve askeri gündemi, uluslararası sorun ve çatışmalardan dolayı yaşanan enerji krizi ve güvenliğinin yanında devletlerarası yaşanan diplomasi trafiğini yakından izlemek, devletlerin kendi güvenlikleri açısından ortaya koyduğu askeri ve güvenlik savunma faaliyetlerini yakından takip etmek. bu konulara bölgesel olarak güvenlik ve savunma politikalarına hâkim kişiler yetiştirmek amacıyla gündem takibi, görüş, analiz ve raporlar hazırlayarak dünyadaki siyasi ekonomik askeri güvenlik ve savunma politikalarının yanında enerji güvenliğinin sağlanması ve krizlerin önlenmesine yönelik politikalar incelenmektedir.

Kültür Sanat

Gezilecek Bölgelerin Kültürel ve Sanatsal Yapıları İnceleme Altına Alındı.

Kitap Okumaları

Atölye bazlı çalışmalarda Dünyada yaşanan enerji güvenliği ve politikalarının yanı sıra ülkelerin güvenlik ve savunma stratejileri incelenmektedir.

Makale Yazım Teknikleri

6 Hafta boyunca öğrenciye Makale Yazım Teknikleri eğitimi verildi.

image

Eğitim Fotoğrafları

MEDYA TAKİBİ

Projenin Basında Çıkan Haberleri

image

ENERJİ GÜVENLİĞİ VE SAVUNMA ATÖLYESİ

ENERJİ GÜVENLİĞİ VE SAVUNMA ATÖLYESİ Saha Eğitimi Esnasında Çekilen Proje Belgeseli.

Saha Çalışması

Teori bağlamında öğrenilen bilgilerin sahada pratiğe dökülmesi sağlanmaktadır

Eğitim

Atölye bazlı çalışmalarında  dünyada yaşana enerji krizlerinin yanı sıra ülkelerin güvenlik ve savunma  stratejileri ele alınmaktadır.

image
image
Projeye Katılım Sağlayan Öğrencilerin Düşünceleri