210+

Katılan Öğrenci

25+

Saha Eğitimine Giden Öğrenci

3+

Yazılan Makale Sayısı

3+

Kitap

3+

Belgesel

Göç Politikları Atölyesi

2000’li yıllarda yaşanan siyasi istikrarsızlık ve bölgesel çatışmalar sonucu tüm dünyada yaşanan göç dalgası dünya konjonktüründeki dengelerin değişimine sebebiyet vermiştir. Bu doğrultuda göç çalışmalarının önem kazandığı görülmekle birlikte buna yönelik politikalarda geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bu politikaların önemi özellikle Türkiye coğrafyası için kilit rol taşımaktadır. Ülkenin jeostratejik konumu göç ile ilgili karar alıcı mekanizma olmasını da sağlamaktadır. Dolayısıyla göç çalışmaları ve mülteci sorunu ekonomik, siyasi ve sosyal unsurların iyileştirilmesi,incelenmesi açısından önem taşımaktadır.

Kültür Sanat

Gezilecek Bölgelerin Kültürel ve Sanatsal Yapıları İnceleme Altına Alındı.

Kitap Okumaları

Alanla ilgili literatür kaynakları okutuldu.

Makale Yazım Teknikleri

6 Hafta boyunca öğrenciye Makale Yazım Teknikleri eğitimi verildi.

image

Eğitim Fotoğrafları

MEDYA TAKİBİ

Projenin Basında Çıkan Haberleri

image

Göç Politikaları Atölyesi

Göç Politikaları Atölyesi Saha Eğitimi Esnasında Çekilen Proje Belgeseli.

Saha Çalışması

Teori bağlamında öğrenilen bilgilerin sahada pratiğe dökülmesi sağlanmaktadır

Eğitim

Atölye bazlı çalışmalarda yaşanan göç hareketliliği ile alakalı akademik okumalar yapılmaktadır.

image
image
Projeye Katılım Sağlayan Öğrencilerin Düşünceleri