169+

Katılan Öğrenci

49+

Saha Eğitimine Giden Öğrenci

55+

Yazılan Makale Sayısı

7+

Kitap

2+

Belgesel

Asya Atölyesi

Frederich Ratzel, Halford Mackinder gibi ünlü jeopolitikacıların, stratejik önemi nedeniyle hâkim olunması gereken topraklar olarak gördüğü Asya, Kafkasya ve Orta Asya coğrafyası, günümüzde küresel egemenlik mücadelesinin yaşandığı bir bölgedir “Yeni Dünya Düzeni”nin gerçekleştirilmesinin, bu coğrafyaya hâkim olunmasından geçtiğini düşünen Amerika Birleşik Devletleri (ABD), küresel egemenlik mücadelesinde başat aktörlerden biridir. Bağımsızlıklarını yeni kazanan Orta Asya ve Kafkasya Cumhuriyetleri’nin sahip oldukları petrol ve doğalgaz rezervlerinin önemli bir potansiyele sahip olması, küresel enerji mücadelesinde ABD, Çin, Rusya ve Avrupa Birliği’ni (AB) karşı karşıya getirmiştir. Mücadelenin ana sebebini enerji kaynaklarına ulaşmak ve kontrol etmek oluştursa da Orta Asya ve Kafkasya’ya egemen olmanın verdiği jeopolitik avantaj büyük güçlerin gözünü buraya dikmesinde etkili olmuştur. Washington’un bölgede hâkimiyetini istemeyen iki büyük güç olan Rusya ve Çin Şanghay İş birliği Örgütü çerçevesinde yaptıkları iş birliğiyle bu ülkenin Avrasya’daki etkisini törpülemek istemektedirler. Bölgede söz sahibi olmak isteyen diğer bir aktör ise Avrupa Birliği’dir. Brüksel’de gelecekte olası bir enerji sıkıntısı çekmemek için bölgedeki enerji kaynaklarının dağıtımında etkin olmak istemektedir. Orta Asya ve Kafkasya bölgesinde siyasal gelişmeler üzerinde başat aktörlerden biri de Türkiye’dir. Kafkasya ve Orta Asya’da bağımsızlığını kazanan altı ülkenin Türk kökenli olması küresel egemenlik mücadelesinde Türkiye’nin bölgede yerini almasını gerektirmektedir. Bu nedenle bölgedeki siyasal, sosyal, ekonomik ve askeri gündemi, sorunlar-çatışmalardan dolayı yaşanan diplomasi trafiğini yakından izlemek, bunlara hâkim kişiler yetiştirmek amacıyla gündem takibi, görüş, analiz ve raporlar hazırlayarak bölgenin takip edilmesini, anlaşılması ve yorumlamasını sağlamayı bölgenin siyasi tarihi, kili ilişkileri batılı ülkelerin girişimleri yakından takip edilmektedir.

Kültür Sanat

Gezilecek Bölgelerin Kültürel ve Sanatsal Yapıları İnceleme Altına Alındı.

Kitap Okumaları

Asya tarihi üzerine okumalar yapıldı.

Makale Yazım Teknikleri

6 Hafta boyunca öğrenciye Makale Yazım Teknikleri eğitimi verildi.

image

Eğitim Fotoğrafları

MEDYA TAKİBİ

Projenin Basında Çıkan Haberleri

image

Asya Atölyesi

Asya Atölyesi Saha Eğitimi Esnasında Çekilen Proje Belgeseli.

Saha Çalışması

Teori bağlamında öğrenilen bilgilerin sahada pratiğe dökülmesi sağlanmaktadır

Eğitim

Bölgenin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel unsurları incelenmektedir.

image
image
Projeye Katılım Sağlayan Öğrencilerin Düşünceleri