93+

Katılan Öğrenci

23+

Saha Eğitimine Giden Öğrenci

28+

Yazılan Makale Sayısı

5+

Kitap

1+

Belgesel

Ortadoğu

Ortadoğu çok eski çağlardan itibaren insanlık için önemli ekonomik, siyasi, kültürel ve politik merkezlerin başında gelmiştir. Birçok medeniyetin doğuşuna ve gelişmesine ev sahipliği yapan Ortadoğu, Doğu ile Batıyı birbirine bağlayan ticaret yolları üzerinde bulunması; önemli suyollarını ve kanalları barındırması sebebiyle tarihi süreç içerisinde önemini asla yitirmemiştir. Ortadoğu hiç şüphesiz dünya üzerinde çok özel bir öneme sahiptir. Bölgenin bu şeklide önem kazanmasında üç unsur öne çıkmaktadır, bunlar; coğrafi konum, dinler ve zengin yeraltı kaynaklarıdır. Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları arasında bu kıtaların doğal geçiş yolları üzerinde yer alan yeryüzünün en önemli kara ve su yollarını kumanda etmesinin kendisine kazandırdığı eşsiz jeopolitik değer, Ortadoğu’yu tarihin ilk dönemlerinden bu yana dünya egemenliği peşinde koşan güçlerin ilk hedefi haline getirmiştir. Ortadoğu, dünyanın en dinamik gündemine sahip bölgelerinden biri olarak ön plana çıkmaktadır. Coğrafi olarak parçası olduğumuz bölge, önemli ekonomik ve yer altı kaynaklarına sahip olmasından dolayı dünya siyaseti açısından önemini kaybetmemektedir. Dolayısıyla bölgeyi anlamak, söz konusu gelişmelerin aktif olarak takip edilmesini gerektirmektedir. Bölgedeki siyasal, sosyal, ekonomik ve askeri gündemi, sorunlar- çatışmalardan dolayı yaşanan diplomasi trafiğini yakından izlemek, bunlara hakim genç arkadaşlar yetiştirmek amacıyla gündem takibi, görüş, analiz ve raporlar hazırlayarak bölgenin takip edilmesini, anlaşılması ve yorumlamasını sağlamak bu minvalde bölgenin siyasi tarihi, coğrafi yapısı, ekonomik yapısı, küresel siyaset mekanizmasındaki yeri ve bölgedeki çatışmalar çatışmaların uluslararası sistem açısından yansımaları takibi yapılarak bölgeyi anlamayı amaçlamaktadır.

Kültür Sanat

Gezilecek Bölgelerin Kültürel ve Sanatsal Yapıları İnceleme Altına Alındı.

Kitap Okumaları

Ortadoğu tarihi üzerine okumalar yapıldı.

Makale Yazım Teknikleri

6 Hafta boyunca öğrenciye Makale Yazım Teknikleri eğitimi verildi.

image

Eğitim Fotoğrafları

MEDYA TAKİBİ

Projenin Basında Çıkan Haberleri

image

Ortadoğu

Ortadoğu Saha Eğitimi Esnasında Çekilen Proje Belgeseli.

Saha Çalışması

Teori bağlamında öğrenilen bilgilerin sahada pratiğe dökülmesi sağlanmaktadır

Eğitim

Bölgenin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel unsurları incelenmektedir.

image
image
Projeye Katılım Sağlayan Öğrencilerin Düşünceleri