Oops...
Slider with alias finaghome not found.

Savaşlar

Savaş veya harp; ülkeler, hükûmetler, bloklar ya da bir ülke içerisindeki toplumlar, isyancılar veya milisler gibi büyük gruplar arasında gerçekleşen topyekûn silahlı mücadeledir. Savaşlar genellikle dini, milli, siyasi ve ekonomik amaçlara ulaşmak için gerçekleştirilir.

560+

Hazırlanan

830+

Onay Bekleyen

75+

Baskıya Giden
Şiyar Ada ile “Mülakat Teknikleri” adlı kariyer söyleşimizi gerçekleştirdik.
Etkili CV Nasıl Oluşturabiliriz
Avrupa Birliği’nden Ayrılmak: Brexit ve Etkileri
ORTADOĞU İSLAM ÜLKELERİNİN KRONİK SORUNU DEMOKRASİ:DEMOKRASİ ORTADOĞU’DA NEDEN GELİŞMEDİ?
Özlem Erol ile “Hayalimdeki Kariyer”
Çiğdem Çakır Beyhan ile “Etkili CV Nasıl Oluşturabiliriz”
Mustafa Çalışkan ile “Gençler İçin Yurt Dışı Fırsatları ve AB Projeleri ”
Bilal Taş ile “Mercedes-Benz Türkiye'de Mühendis Olmak”
Habitat Derneği ortaklığında
SURİYE’DE KAYBOLAN KÜLTÜREL MİRAS
Radikalleşmede Terörizm Ve Şiddet Olgusunun Medyaya Yansımaları Ve Önemi
BALKAN COĞRAFYASININ ENERJİ İHTİYACI VE ENERJİ GÜVENLİĞİNDEKİ YERİ
SURİYELİ GÖÇMENLERE YÖNELİK POLİTİKALARDA ALMANYA VE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI
2006-2022 KARADAĞ-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
BATI ORYANTALİSTLERİNİN KUR’AN-I KERİME VE HZ. MUHAMMED’E BAKIŞ AÇILARI
AB’NİN GÜÇLÜ ÜLKELERİNDEN ALMANYA VE AB ÖRNEĞİNDE TÜRKİYE-ALMANYA İLİŞKİLERİ
UKRAYNA’DA TURUNCU DEVRİM VE DEVAMINDAKİ SİYASİ YÖNELİM
Online Akademik Sayfalar Listesi Raporu
4.Dönem Mardin Diplomasi Akademisi Mezunlar Kataloğu
RUSYA’NIN HAZAR DENİZİ POLİTİKALARI
BALKANLARDA DİN EĞİTİMİ: ARNAVUTLUK VE BOSNA-HERSEK ÖRNEĞİ
AVRUPA’DA COVID-19 POLİTİKALARI: İNGİLTERE ÖRNEĞİ
RUSYA-UKRAYNA KRİZİ SONRASI AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI: AB’NİN ALTERNATİFLERİ VE TÜRKİYE
Belgelerin Dilinden Osmanlı ve Avrupa; Kitap Değerlendirmesi
İTALYA’NIN EKONOMİK KRİZLERLE MÜCADELESİ: 2008 EKONOMİK KRİZİ
KÜLTÜREL DİPLOMASI BAĞLAMINDA MARDİN
Savaşın Gölgesinde İnsan Hakları “Orta Doğu'da Mülteci Hukuku
ÇATIŞMA BÖLGELERİNDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ İŞLEVİ
PUTİN DÖNEMİ RUSYA’SININ STRATEJİK HAMLESİ: KIRIM SORUNU VE KARADENİZ GÜVENLİĞİNE ETKİSİ
BİR DEVİR KAPANDI “ANGELA MERKEL”
“Mardin Diplomasi Akademisi” 5. Dönem Başvuru Sonuçları.
Dışişleri Bakanlığı Kültürel Diplomasi Faaliyetleri 2020-2021 (Kültürel Diplomasi Müzakeresi)
Türkiye’nin Göç Politikası ve Mültecilerin Entegrasyonu
Ukrayna Krizi
Confucıus Instıuse : Cultural Dıplomacy Or Cultural Imperıalısm ?
Konfüçyüs Enstitüleri: Kültürel Diplomasi mi Kültürel Emperyalizim mi?
Hong Kong Protestoları ve Cevap Bekleyen Sorular
Körfez Dinamiğinin Afrika Boynuzuna Etkisi
Corona Virüsü ve Dünya'daki Etkiler
Türkiye'den Dünya'ya Umut Yardımları
Modern Devlet Aygıtı Olarak: Yumuşak Güç
Zihinsel Sömürgecilik Dil ve Afrika
Küresel Bir Sorun Olarak
Küreselekonomik Krizlerin Dış Politakaya Etkileri : 2008 Krizi Türkiye Örneği
Asya Kaplanları Mucizesi Sona mı Eriyor ?
Türkiye'de Dış Ticaret ile Döviz Kuru Arasındaki İlişki (2000-2017)
Siber Saldırıların Türkiye Ekonomisine Etkileri
İslam Sanatının İlk Kubbeli - Yapısı - Kubbet -Üs Sahra
Sanat Tarihinin En Doruk Noktası Rönesans Dönemi
Sinemada Yumuşak Güç
İsaril'in Körfez Üzerinden Afro-Arab Açılımı
Türkiye'nin Somali'de Barış İnsanına Yaklaşımı Ve Eş-Şebab Terör Örgütü
Rusya'nın Afrika'ya Dönüş Zirvesi
Apertura Afro-Araba Dı Israele Sul Golfo
Kovid-19'un Sahra Altı Afrika da Ekonomi Ve Sağlık Üzerine Etkileri
Keşmir Sorunu'nu Yeniden Düşünmek
Yüzyılın Anlaşması Sonrası Filistin Davası Nereye Gidiyor ?
İslam Dünyası'nın İlk Kadın Başbakanı Benzair Butto Nasıl Öldürüldü ?
Filistin Kurtuluş Müzdalesinde El Fetih Ve Hamas Faktörü
Yüzyıllık Süregelen Mücadele
Confucius Institutes : Cultural Dilomacy or cltural Imperialisim ?
Konfüçyüs Ensitüleri : Kültürel Diplomasi mi Kültürel Emperyalizm mi ?
Doğu Çin Denizinde Paylaşılamayan Adalar : Senkaku / Diaoyu Adalar Sorunu
KARADENİZ'İN BÖLGESEL GÜVENLİĞİ: RUSYA'NIN KIRIM İLHAKI
İstanbul
Antalya
Ankara
Prof. Dr.Tarık Oğuzlu- Büyük Güçler Arası İlişkilerde Diplomasi
Doç.Dr. Yasin Atlıoğlu- 2022 Seçimleri Öncesinde Lübnan Siyaseti
TRT Muhabiri Emine Kaplan- Dijital Diplomasi
Eyyüp Yılmaz-New York’ta Master Yapmak
Foto Muhabiri Esra Hacıoğlu- Medya Sektöründe Çalışmak ve Foto Muhabiri Olmak
MUSİAD Genel Sekreteri Dr. Cihad Terzioğlu- Enerji Sektöründe İş İnsanı Olmak
TRT Spikeri Oya Eren- Televizyon Spikeri Olmak
Ebuzer Demirci- Boston’da Master Yapmak
Mardin Valisi Mahmut Demirtaş- Türkiye’de Demokrasi Olgusunun Gelişimi ve Gençlerin Rolü
Hasan Sami Öztürk-Para Akışının Yer Değiştirmesi Eğitim&Kariyer Planımı Nasıl Etkileyecek? (Asya’nın Yükselişi)
Said Ercan- Dijitalizm Çağında Toplum ve Uluslararası İlişkiler
İstanbul Genç Diplomasi Sempozyumu
image
[elfsight_twitter_feed id=”1″]